جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران
90 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1384
نام استاد/نام دانشجو : امیررضا دانا