تحلیل فقهی - حقوقی موارد مسکوت سقوط قصاص نفس در حقوق موضوعه ایران
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : حمیدرضا کلانتری