راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در قرآن
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه آموزشی امام خمینی (ره)
نام استاد/نام دانشجو : اسدا... روحانی