تحولات مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران با تأکید بر لوایح قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم
تاریخ دفاع: 1390