حالت ضرورت و دفاع مشروع: مطالعه تطبیقی ادله، مبانی و شرایط
91 بازدید
ناشر: مجد
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-193-057-7
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی