درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن
47 بازدید
محل نشر: حقوقی دادگستری » بهار 1380 - شماره 34 (48 صفحه - از 93 تا 140)
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی