دین، لیبرالیزم و سیاست جنایی
43 بازدید
محل نشر: همایش سیاست جنایی اسلام و غرب (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی