ررسی موردی عملکرد نهادهای حکومتی در جلوگیری از بدحجابی
50 بازدید
محل نشر: سمینار هم اندیشی حجاب، مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، (پژوهشگاه علوم و فرهنگ
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی