سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق مواد مخدر با رویکرد به کنوانسیون وین 1988
44 بازدید
محل نشر: موسسه ماکس پلاتک آلمان، انگلیسی، 2000م
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی