دفاع مشروع و مبانی مشروعیت آن
46 بازدید
محل نشر: مطالعات حقوقی » پاییز و زمستان 1389 - شماره 3 (26 صفحه - از 103
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی