تأثیر فقر بر افزایش آسیب های اجتماعی
60 بازدید
محل نشر: مهندسی فرهنگی » خرداد و تیر 1387 - شماره 17 و 18 (11 صفحه - از 34 تا 44)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مقاله از زاویه دید جرم‌شناسی،خصوصا جامعه‌شناسی جنایی،نظری به فقر افکنده؛تأثیر آن را بر افزایش آسیب‌های اجتماعی مورد کاوش قرار داده‌ایم.تردیدی نیست که کاستن از آسیب‌های‌ اجتماعی در هر جامعه،در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز آن‌ها است.بدون شناخت این عوامل‌ نمی‌توان برنامه مناسبی برای سالم‌سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود.هرگز نمی‌توان به رابطه علیت‌ تامه بین یک عامل اجتماعی و آسیب دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی آسیب‌زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به انحراف یک شخص می‌انجامد، ازاین‌رو ما فقر را تنها به عنوان عاملی که می‌تواند در صورت تحقق عوامل دیگر؛به جرم منتهی شود، مورد بررسی قرار داده‌ایم. واژگان کلیدی: فقر،انحراف،آسیب‌های اجتماعی و اضطرار